portalaid.eu

Childrens Medical Safety Research Institute

no image Reston w stanie VA to miejscowość, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo Childrens Medical Safety Research Institute. Certyfikat upoważniający to przedsiębiorstwo do prowadzenia działalności charytatywnej ma numer 1298113. Upoważnienie zostało wydane z datą 07/06/2015. Zezwolenie weszło w życie 12/01/2017 a traci ważność po 11/30/2018. Organizacja ta widnieje w naszej bazie danych jako "Business". W rejestrze można także znaleźć dane o pełnym kodzie identyfikacyjnym przydzielonym dla tej firmy - CHR 0058959.

Licencje Działalności Charytatywnych

Responsible Endowments Coalition screen

Responsible Endowments Coalition

New York w stanie NY to miasto, w którym funkcjonuje firma Responsible Endowments Coalition. Licencja upoważniająca...
Connecticut Firefighters Foundation Inc  thumb

Connecticut Firefighters Foundation Inc

Bradenton w stanie FL to miasto, w którym znajduje się przedsiębiorstwo Connecticut Firefighters Foundation Inc ....

__New articles

 screen

Jedną z organizacji integrujących Polaków, przebywających za granicą, jest "Życie". Szczegółowa nazwa typu tej...
Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji  thumb

Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji

Jedną z instytucji integrujących polskich obywateli, znajdujący się poza krajem, jest Związek Kulturalno-Oświatowy...
 thumb

Jedną z instytucji integrujących polskich obywateli, znajdujący się poza krajem, jest "Łatgalia / Nasz Czas"....