portalaid.eu

Społeczna Organizacja

no image Jedną z instytucji integrujących Polaków, znajdujących się za granicą, jest Społeczna Organizacja "Polska Wiosna w Mołdawii” w Kiszyniowie. Szczegółowa nazwa typu tej organizacji to Stowarzyszenie, co znaczy, że zalicza się ona do grupy: Organizacje, Stowarzyszenia, Fundacje. Państwo na obszarze, którego mieści się wyżej wymieniona instytucja to Mołdawia. Swoją działalnośc zaczeła w 2005 roku w mieście Kiszyniów. Wiele osób można łączyć z tą instytucją. Więcej szczegółów jest dostępnych pod adresem www polskawiosna md.

Polonia Organizacje

 screen

Jedną z organizacji integrujących Polaków, przebywających za granicą, jest "Życie". Szczegółowa nazwa typu tej...
Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji  thumb

Związek Kulturalno-Oświatowy Polaków w Gruzji

Jedną z instytucji integrujących polskich obywateli, znajdujący się poza krajem, jest Związek Kulturalno-Oświatowy...

__New articles

Osteogenesis Inperfecta Foundation Inc screen

Osteogenesis Inperfecta Foundation Inc

Gaithersburg w stanie MD to miasto, w którym znajduje się przedsiębiorstwo Osteogenesis Inperfecta Foundation Inc....
Carrying Capacity Network Inc  thumb

Carrying Capacity Network Inc

Washington w stanie DC to miasto, w którym znajduje się przedsiębiorstwo Carrying Capacity Network Inc . Certyfikat...
Children's Cancer Fund Of America Inc thumb

Children's Cancer Fund Of America Inc

Powell w stanie TN to miasto, w którym funkcjonuje firma Children's Cancer Fund Of America Inc. Zezwolenie...